Omgeving

Een prachtige stukje van Friesland. De omgeving van Oentsjerk kenmerkt zich door de vele bomen in het landschap, er zijn verschillende wandel- en fietsroutes.

Trynwâlden

Trynwâlden ligt op een zandrug in het noorden van de Friese gemeente Tietjerksteradeel, met daarop de dorpen Aldstjerk, Oentsjerk en Gytsjerk. Aan de oostkant, net over de grens met Dantumadeel, ligt het dorp Readtsjerk dat doorgaans ook tot Trynwalden wordt gerekend. Ook Mûnein, dat tot 1953 deel uitmaakte van Oentsjerk, wordt ertoe gerekend.

Geschiedenis

Vaak wordt gedacht dat de naam is afgeleid van de drie dorpen op de zandrug, Trijewâlden (trije is Fries voor drie). De naam is echter ouder dan de dorpen, en zou vroeger Thrimwalda zijn geweest: “in de drie wouden”. Een andere uitleg is dat de streek in de Middeleeuwen aan de heilige Catharina (vermoedelijk Catharina van Alexandrië) was gewijd.

Echter volgens een sage is de naam afgeleid van Tryntsje wâlden, naar Tryntsje (Catharina), een rijke vrouw, die zeven boerderijen en zeven zonen zou hebben gehad. Elk van deze zonen zou na haar dood een van de boerderijen hebben geërfd en op deze locatie een dorp hebben gesticht. Zo zou de oudste, genaamd Alde, Oudkerk hebben gesticht. Haar andere zonen – Oene, Reade, Wynse, Gyke, Rypke en Tyte – zouden Oenkerk, Roodkerk, Wijns, Giekerk, Rijperkerk en Tietjerk hebben gesticht.

Wandel- en Fietsroutes

De omgeving van Oentsjerk kenmerkt zich door de vele bomen in het landschap, er zijn verschillende wandel- en fietsroutes.

Tips te geven voor een fijne vakantie in Friesland: www.boerenbed.nl en www.huisjes.net