Historie

De rijke geschiedenis, kenmerkend voor Stania State, is nog altijd zichtbaar in het park en het statige gebouw.

Jeppe Stania

Stania State kent een rijke geschiedenis. Er hebben door de eeuwen heen voorname mensen gewoond. Het was Jeppe Stania die er begin zestiende eeuw een slot liet bouwen en het de naam Stania State gaf.

1813

In 1813 werd het huis door brand vernield. Theodorus Marius Theresius Looxma liet in 1843 de gehavende state grotendeels afbreken en het huidige huis bouwen. De tuin werd aangelegd door de befaamde landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard.

Aan het einde van de negentiende eeuw bewoonde de Leeuwarder burgemeester Wilco Julius van Welderen baron Rengers de state. ’s Winters woonde hij samen met zijn vrouw Catharina Theresia Looxma in de stad, ’s zomers in Oenkerk.

Horecagelegenheid

Voordat in de state de Brasserie & Theeschenkerij haar intrek deed, was er onder meer een jeugdherberg in gevestigd. De slaapzalen waren op de plek van de Tuinzaal. Lange tijd werden ze bevolkt door leerlingen van de vroegere Praktijkschool in Oenkerk.

Toen en nu

In het gebouw werden medio vorige eeuw al vergaderingen en congressen gehouden en er was ook een theeschenkerij. Stania State heeft destijds ook geruime tijd onderdak geboden aan het Landbouwmuseum