Geen categorie

 overzicht » 
Parkvijvers Stania State uitgebaggerd

Staatsbosbeheer heeft vandaag opdracht gegeven om haar historische parkvijvers in Stania State uit te baggeren. Het betreft periodiek onderhoud dat eens in de twintig jaar moet worden uitgevoerd. De opdracht is verleend aan Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk.

blikvangers
Boswachter Jeffrey Huizenga is verheugd dat het eeuwenoude park wordt aangepakt: “De eeuwenoude parkvijvers naar ontwerp van Roodbaard(1821) zijn de blikvangers van het park. Begin jaren negentig zijn ze voor het laatst geschoond en dat is ook te zien. In twintig jaar tijd heeft zich een dikke drab slib opgehoopt in de vijver. Een deel van het baggerslib is licht vervuild en zal in vloeistofdichte containers worden afgevoerd.”

overlast
Om zoveel mogelijk overlast voorkomen voor bezoekers en trouwpartijen, en zo min mogelijk schade aan te brengen aan het park, zullen de vijvers worden leeggepompt. Zo wordt het aantal bewegingen in het park op de paden tot een minimum beperkt. De aanwezige vissen zullen worden overgezet. Het park en de Brasserie blijven gedurende de werkzaamheden vrij toegankelijk, maar Staatsbosbeheer vraagt wel enig begrip voor de eventuele overlast en de mogelijke tijdelijke stankoverlast van het baggerslib.

planning
De werkzaamheden zullen 23 augustus aanvangen en de eindoplevering van het werk is gepland op 14 september, ruim op tijd voor de najaarsfair in het laatste weekend van september. 2012 is uitgeroepen tot jaar van de States in Fryslân. Staatsbosbeheer herstelde al afgelopen winter de bijzondere Bélvedére met driepuntsbrug die na het baggeren weer helemaal tot zijn recht komt.

Persbericht Staatsbosbeheer
Persbericht LC