Popkoor WOOMAN

Popkoor WOOMAN bestaat 5 jaar!!!

http://www.popkoorwooman.nl/

Om dit te vieren wordt er op zaterdag 4 november a.s een Lustrum concert georganiseerd met diverse gastoptredens.
Aangeraden wordt tijdig te reserveren, want de belangstelling is groot!

Zaal: Stania State, Oentsjerk

Aanvang: 14.30 u

Entree: 2,50 euro, inclusief consumptie

 

reserveer_online
of bel 058 256 28 11 maar je mag natuurlijk ook een mailtje sturen naar: info@staniastate.nl